UKŁAD PALIWOWY

POMPA PALIWA

<<<< Powrót do spisu marek ciągników <<<<

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: TEF 20, FE 35 do nr seryj. 137180 Typ silnika: 20C Diesel, 23 C Diesel

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38015430

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów poziomo = 44 mm kołnierz do końca dźwigni =44 mm

826154M91

38015093

Uszczelka

826I55M1,
737081M1

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: FE 35 od nr seryj. 137181 Typ silnika: 23 C Diesel

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

3802604

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstawotworówpoziomo = 45 mm kołnierz do końca dźwigni=44 mm

1884857M 91

38015093

Uszczelka

826155M1,
737081M1

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 25, 30,130,825 Typ silnika: A4.107

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38016601

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów poziomo = 44 mm kołnierz do końca dźwigni = 35 mm

4222174M91

38015093

Uszczelka

826I55M1,
737081M1

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 35,133,135,140,145 Typ silnika: 3 A. 144,3.152, D 3.152, A 3.152

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38016951

Membranowa pompa zasilająca z filtrem wstępnym

2 otwory

rozstaw otworów=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 28 mm

 

38015093

Uszczelka

826155M1,
7370811M1

380SR172

Zestaw naprawczy

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 65,155,158,165,260, 298, 560, 590,595, 698,1004,1080 Typ silnika: AD 4.203, A 4.318, 4.318

Nr artykułu Opis

Nr porównawczy

 

38018631

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów = 45 mm kołnierz do końca dźwigni=40 mm

 

38015092

Uszczelka

4224178M1.

36862165

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 65,155,158,165 Typ silnika: 4.203, D 4.203, AD 4.236

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38015291

Membranowa pompa zasilająca z filtrem wstępnym

2 otwory

rozstawotworów = 45 mm kołnierz do końca dźwigni =40 mm

 

38015092

Uszczelka

4224178M1,
36862165

380SR172

Zestaw naprawczy

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 133,135,148,154,235,245, 254,255,230,240, 250,550 Typ silnika: 3.152, D 3.152, AD 3.152

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

3801812

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 28 mm

 

38015093

Uszczelka

826155M1,
737081M1

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 133,135,148,152,154,230, 235,240,245,250, 254,255,264,340, 342,350,354,355,360,363,364, 550 Typ silnika: AD 3.152, AT 3.152

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38050001

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 27 mm

4222090M91,
3637292M9I,
2641712

38002777

Uszczelka

3640785M1,
36851113

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: T155, 158, 560 Typ silnika: 4.203, 1,AD 4.203, 4.203 TA, 4. 192

Nr artykulu

Opis

 

38015999

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni =40 mm

38019107

Uszczelka

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 155,158, 260, 560 Typ silnika: Perkins 4.203.2

Nr artykulu

Opis

 

38025226

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo = 45 mm kołnierz do końca dźwigni = 37 mm

38002777

Uszczelka

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 158,165,168,178,185,188,194,206,207,265, 274,275,284,285,290,294,365,373,375, 377,383,387,390, 390T, 393,397,398, 565, 575,590, 675,690,698T, 3050,3060,3065,3070 Typ silnika: A 4. 236, A 4.248, A 4. 212, AD 4.203, AT 4.236

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38050003

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo = 45 mm kołnierz do końca dźwigni = 34 mm

4222108M91,
3641402M91

38002777

Uszczelka

3640785M1,
36851113

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 165,168,178,188,265,274, 275,284,294,565, 575, 590 Typ silnika: 4.236, A 4.236,4.248, A 4.212

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38018735

Membranowa pompa zasilająca
4 otwory
rozstaw otworów pionowo = 26 mm
rozstaw otworów poziomo=45 mm
kołnierz do końca dźwigni = 33 mm

4222091M 91

38002777

Uszczelka

3640785M1,
36851113

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 165,168,175,178,188,265, 275,285,365,375, 565, 575, 590,675 Typ silnika: A 4. 236, A 4.248, A 4. 212

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

3801858

Membranowa pompa zasilająca 2 otwory

rozstaw otworów=45 mm
kołnierz do końca dźwigni =40 mm

4222104M91,
3637287M91,
2641465

38015094

Uszczelka

   

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 396,399, 699,1014,1024,11 14,1134,1250,2620,2625,2640,2645,2680,2685,2720,2725,3080, 3085, 3090, 3095, 3115,3120,3125, 3610,3630,3635,3645,3650,3655,4260,4270, 6160, 6170, 6180, 6190,8110,8120,8130 Typ silnika: 6.354.4, AT 6.354.4,6.372. 4, T 6.60

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38019421

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo = 44 mm kołnierz do końca dźwigni = 56 mm

4222105M91

38015581

Uszczelka

36407S5M1

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 1100,1130,44,4488,5400 Typ silnika: 6A. 354, 6AT. 354, P. 4A. 300

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38018321

Membranowa pompa zasilająca z wziernikiem

2 otwory

rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 58 mm

2641344

38015092

Uszczelka

4224178MI, 36862165

38015667

Uszczelka
wziernik

1004496M1

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 1114 do U 7116991 Typ silnika: A 6.354.4

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

3802563

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo=44 mm kołnierz do końca dźwigni = 52 mm

4223583M91

38002777

Uszczelka

3640785M1, 36851113

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 1200,1100,1014,1104 Typ silnika: 6.354, 6.354.1,6.354.2, T 6.354, T 6.354.1, A 6.354.1,6.288,6.372,6. 305,6.340

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38016871

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstawotworów=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 57 mm

4222093M9I,

3637309M91,

2641372

38015092

Uszczelka

4224178M1,
36862165

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 3075,3315,3325,3330,3340,3350,3355,4225, 4235, 4240, 4245, 4255,4265,4325,4335,4345,4355,4365,61 10,6120,6130,6150, 6235,6245,6255,6265,8925,8926,8937,8939 Typ silnika: 1004.4,1004.4T

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38050002

Membranowa pompa nasilająca 4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 35 mm

4224451M91,
3641308M91,
4222106M91

38002777

Uszczelka

3640785M1.

36851113

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 3315,3325,3330,3340,3350,3355,3425, 3435, 3445, 3455

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38015666

Pompa paliwowa, zasilająca

0.01 2.3643.4/2, 0.01 2.3643.4/1, 0.01 2.3643.4

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 3670,3680,3690,8150,8160 Typ silnika: 612 DS, 620 DS

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38052031251

Pompa zasilająca

3 otwory,

rozstawotworówpionowo= 52 mm, rozstawotworówpoziomo= 34 mm, kołnierz do końca dźwigni= 23 mm

3637646M91,
V835340017

38017735

Uszczelka

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 4270,4370 Typ silnika: 1006.60T

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38015426

 

Membranowa pompa zasilająca

4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm
rozstaw otworówpoziomo = 45 mm
kołnierz do końca dźwigni = 55 mm

4222449M9

38015581

Uszczelka

3640785M1

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 5420, 5425,5430, 5435,5440,5450, ładowacz teleskopowy 8925, 9826,89410, 8941 OL, 8947,8947CD

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38015665

Pompa paliwowa, zasilająca

4226937M91,

4226484M1,

4132A018,

ULPK0038

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 6130 Typ silnika: 1004.4TLR, 4.40

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

3802697

Membranowa pompa zasilająca

4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo = 44 mm kołnierz do końca dźwigni = 34 mm

2641A067

38002777

Uszczelka

36856102

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 8140,8240 Typ silnika: 620DS, 620 DSRAE

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38027101

Membranowa pompa zasilająca 5 otworów

rozstaw otworów pionowo = 25/37 mm rozstaw otworów poziomo =45 mm kołnierz do końca dźwigni = 52 mm

V836659580

38002778

Oring

   

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 8170,8180,8240Xtra, 8250,8260,8270,8270Xtra, 8280,8280Xtra Typ silnika: 620DWBAE

Nr artykułu

Opis

 

38052081068

Pompa zasilająca 3 otwory

rozstaw otworów pionowo = 53 mm
rozstaw otworów poziomo = 34 mm kołnierz do końca dźwigni = 31 mm

38017735

Uszczelka

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: 8250Xtra, 8260Xtra Typ silnika: 634DWBAE

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38052081070

Pompa zasilająca 3 otwory

rozsław otworów pionowo = 53 mm
rozsław otworów poziomo = 34 mm
kołnierz do końca dźwigni = 33 mm

V836362023

38017735

Uszczelka

   

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ ciągnika: różne typy

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38015664

Pompa paliwowa, żasilająca

4226994M9I,

4226625M91,

4132A0I6,

ULPK0039

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: kombajn 186,187,487 Typ silnika: A 4.212, A 4.236

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

3801858

Membranowa pompa zasilająca 2 otwory

rozstaw otworów=45 mm
kołnierz do końca dźwigni =40 mm

4222I04M91,

3637287M91,

2641465

38015094

Uszczelka

36862166

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: kombajn 240,307,330, 350,430,440,487, 506 Typ silnika: 4.236,4.248,4.212

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38050003

Membranowa pompa zasilająca

4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 34 mm

4222108M91,
3641402M91

38002777

Uszczelka

36856102

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: kombajn 487,506 Typ silnika: A 4.248

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38018735

Membranowa pompa zasilająca

4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 26 mm rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 33 mm

 

38002777

Uszczelka

36856I02

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: kombajn 500, 507, 510, 515,520,525,620, 625 Typ silnika: 6.354, 6.354.1,6.354.2, T 6.354, T 6.354.1, A 6.354.1,6.288,6.372,6. 305,6.340

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

 

38016871

Membranowa pompa zasilająca

2 otwory

rozstaw otworów=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 57 mm

4222093M9I,

3637309M91.

264I372

38015092

Uszczelka

4224I78MI,

36862I65

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: kombajn 530,535,800, 805,810,815,820, 925,830,835,840, 845,3640,5650 Tm silnika: A 6.354.4. AT 6.354.4

Nrartykulu

Opis

Nr porównawczy

 

38019421

Membranowa pompa zasilająca 4 otwory

rozsław otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo = 44 mm kołnierz do końca dźwigni = 56 mm

4222105M91

38015581

Uszczelka

3640785M1

 

pasuje do Massey Ferguson - układ zasilania paliwa - pompa paliwa

Typ maszyny: ładowarka teleskopowa 8925,8926,8937,8939 Typ Silnika: 1004. 4,1004. 42,1004. 4T, 1004. 40T

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 

3802566

Membranowa pompa zasilająca

4 otwory

rozstaw otworów pionowo = 25 mm rozstaw otworów poziomo=45 mm kołnierz do końca dźwigni = 35 mm

4224451M91
4222106M91

38002777

Uszczelka

3640785M1,
36851113

 

Typ ciągnika: 4270, 4370
Typ silnika: 1006.60T

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 
3802698
Membranowa pompa zasilająca, 4 otwory
rozstaw otworów
pionowo = 25 mm
rozstaw otworów
poziomo = 45 mm
kołnierz do końca
dźwigni = 58 mm
4222449M91
38015581 Uszczelka 3640785M1  

Typ ciągnika: 5465, 5475, 6465, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495
Typ silnika: Sisu 66CTA

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 
38006699
Pompa zasilająca V837073629, V837079281,
837079281

Typ ciągnika: 5460 (Tier3), 5470 (Tier3), 5480 (Tier3), 6460 (Tier3), 6470 (Tier3), 6485 (Tier3), 6490 (Tier3),
6495 (Tier3), 7484 (Tier3), 7490 (Tier3), 7495 (Tier3)

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 
380151028 Pompa zasilająca V837073628

Typ ciągnika: Tier 3 6497, 6499, 7497, 7499, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, Kombajn 7280, 7282, 9820
Typ silnika: Sisu 74CTA, 84CTA

Nr artykulu

Opis

Nr porównawczy

 
38006700 Pompa zasilająca V837073630

 

FIRMA HANDLOWA STANISŁAW FREJUS
64-980 TRZCIANKA, SIEDLISKO 13 Tel.: 67-216-79-13 ; Kom. (+48) 505-818-281 ; e-mail: frejus@op.pl
PŁUGI, KULTYWATORY, WAŁY STRUNOWE JEDNO I DWURZĘDOWE, KULTYWATORY, KULTYWATORY SPRĘŻYNOWE, AGREGATY DO UPRAW PRZEDSIEWNYCH, AGREGATY ZE SPRZĘGIEM DO SIEWNIKA, AGREGATY PODORYWKOWE, AREATORY, POMPY DO GNOJOWICY, AUTOMATY PASZOWE, ŁUPARKI DO DREWNA, PASZOWOZY, ROZRZUTNIKI DO OBORNIKA, PŁUGI. KULTYWATORY